Infectious Disease Bacterial
Nama Product No. Katalog Kemasan

Bordetella Pertussis IgG ELISA* CE-B07G 96

Diphteria IgG ELISA * CE-B09G 96

Helicolisa IgG TE-B01G 96

Helicolisa IgM TE-B02M 96

Tetanus IgG Elisa CE-B06G 96
Hepatitis
Nama Product No. Katalog Kemasan

Hepalisa HBsAg BE-V03 96

New Hepalisa Anti HBS BE-V27I 96

Hepalisa Anti HBc BE-V08 96

Hepalisa HBeAg/Anti HBe * BE-V10 96

Hepalisa Anti HAV BE-V01 96

Hepalisa Anti HAV IgM BE-V02M 96

Hepalisa Anti HCV BE-V11 96
Infectious Disease Parasitic
Nama Product No. Katalog Kemasan

Entamoebalisa IgG NE-P05G 96
TORCH CM
Nama Product No. Katalog Kemasan

Toxolisa IgG TE-P01G 96

Toxolisa IgM TE-P02M 96

Rubelisa IgG TE-V18G 96

Rubelisa IgM TE-V19M 96

Cytolisa IgG TE-V20G 96

Cytolisa IgM TE-V21M 96

Herpelisa 1 IgG (Recombinant) NE-V22G 96

Herpelisa 1IgM (Recombinant) NE-V23M 96

Herpelisa 2 IgG (Recombinant) NE-V24G 96

Herpelisa 2 IgM (Recombinant) NE-V25M 96

Chlamylisa IgG BE-P03G 96

Chlamylisa IgM BE-P04M 96
Infectious Disease Viral
Nama Product No. Katalog Kemasan

New Virolisa HIV 1+2 Ab/Ag * LE-V01 96
Thyroid
Nama Product No. Katalog Kemasan

Thyrolisa Free T3* TE-H04 96

Thyrolisa Free T4 TE-H06 96

Thyrolisa T3 TE-H03 96

Thyrolisa T4 TE-H05 96

Thyrolisa TSH TE-H01 96

Thyrolisa U-TSH TE-H02 96
Fertility
Nama Product No. Katalog Kemasan

Fertilisa FSH* TE-H08 96

Fertilisa LH* TE-H09 96

Fertilisa Prolactin* TE-H10 96

Hormolisa Estradiol* TE-H13 96

Hormolisa Progerterone* TE-H15 96

Hormolisa Testosterone* TE-H14 96
Others
Nama Product No. Katalog Kemasan

Hormolisa Ferritin* TE-H11 96

Hormolisa IgE TE-H12E 96
Oncology
Nama Product No. Katalog Kemasan

Carsinolisa CA 19-9 TE-T05 96

Carsinolisa CA 125 TE-T03 96

Carsinolisa CA 15-3* TE-T04 96

Carsinolisa CEA TE-T02 96

Carsinolisa PSA TE-T06 96

Proteolisa AFP TE-T01 96

Virolisa EBV EA IgA CE-V26 96

Virolisa EBV EBNA-1 IgA CE-V17A 96

Virolisa EBV VCA IgA CE-V16A 96
Immunology Analyzer
Nama Product No. Katalog Kemasan

Acculyzer MAE-01